زعفران سرخ فام شرق

همکاری ایران ، آلمان و فرانسه در بسته بندی زعفران و مکانیزاسیون کشاورزی

 

جلسه دیدار «مسؤولین سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و فعالان بخش خصوصی کشاورزی این استان» با نمایندگان صنایع کشاورزی کشورهای آلمان و فرانسه در مشهد برگزار شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این دیدار اظهار داشت: با توجه به بعد مسافت آلمان و فرانسه با ایران، اولویت نخست همکاری با این کشورها در حوزه مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی (جهت کاهش قیمت تمام شده با هدف حمایت از کشاورزان و انتقال تکنولوژی) می باشد .

نجفقلی صالحی با اشاره به تولید سنتی زعفران در استان، از تمایل بخش کشاورزی استان به استفاده از تجربیات کشورهای آلمان و فرانسه برای «تولید بهینه و بسته بندی با کیفیت این محصول» خبر داد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این دیدار، با اشاره به وجود 2میلیون هکتار اراضی قابل کشت در استان گفت: برای افزایش کیفیت تولیدات مواد غذایی نیازمند توسعه روزافزون بخش کشاورزی هستیم که این مسأله مستلزم همکاری و انتقال تجربیات با کشورهای پیشرو در این زمینه مانند فرانسه و آلمان است.

حمید قزاقی هدف از این دیدار را ایجاد بستر همکاری از سوی بخش دولتی «میان فعالان بخش کشاورزی کشورهای فرانسه و آلمان و بخش خصوصی» استان دانست و اظهار امیدواری نمود: سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان حلقه واسط این دو بتواند زمینه مناسبی برای تبادل اطلاعات، تجربیات، دانش روز و همکاری‌های نمایشگاهی فراهم آورد.

free joomla templatesjoomla templates